Newyddion Pwyllgor

March 4, 2024

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog, Dawn Bowden yn LlC, mewn ymateb i lythyr y Ffederasiwn yn mynegi pryder ynghylch gostyngiadau yn y gyllideb ddiwylliant a goblygiadau posibl i amgueddfeydd lleol.

Darllen Mwy
February 13, 2024

Gwefan y Ffederasiwn – prosiect Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu tystiolaeth ar ddulliau’r sector diwylliant o fynd i’r afael â materion hinsawdd a byd natur.

Darllen Mwy
Hydref 11, 2023

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru bron am 2pm ddydd Iau 2 Tachwedd 2023.

Rydym yn agor y cyfle i wneud cais am rolau Llywydd ac Is-lywydd y tu hwnt i’r Pwyllgor presennol er mwyn ehangu ein set sgiliau a’n gallu.

Darllen Mwy

Digwyddiadau

25 Apr

Cyflwyniad i safon Spectrum

April 25, 2024    
2:00 pm - 4:00 pm
Yn addas ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r safon rheoli casgliadau Spectrum neu sydd angen tipyn o atgoffa, bydd y sesiwn ar-lein hon yn [...]