Grantiau

Bydd y ffederasiwn yn darparu bwrsariaethau achlysurol i'w aelodau ar gyfer ymchwil a/neu fynychu cynadleddau proffesiynol cydnabyddedig. Darganfod mwy am grantiau: Mwy am grantiau

Adnoddau

Mae gennym gyfoeth o adnoddau ar-lein i amgueddfeydd eu cyrchu er mwyn helpu i gyflawni Amcanion Strategaeth Amgueddfeydd Cymru. Trefnir y rhain yn y categorïau a restrir isod: Dod yn aelod

Aelodaeth

Mae dod yn aelod o Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru yn rhoi mynediad i chi neu eich sefydliad at grantiau, hyfforddiant a rhwydwaith o gefnogaeth. Darganfod mwy

Y Newyddion Diweddaraf

Digwyddiadau

Cynhadledd Nadolig Materion Cadwraeth Cymru

Cynhadledd Nadolig Materion Cadwraeth Cymru

December 13, 2023    
10:00 am - 4:00 pm
Eleni rydym yn cael croeso yn personol yn ôl i'n cynhadledd Nadolig boblogaidd, a gynhelir gan Amgueddfa wych Abertawe ac sy'n cynnig cyfle i gwrdd [...]