Newyddion

April 17, 2024

Lansio ’20 Cam tuag at Ofalu am Gasgliadau mewn modd Cynaliadwy’

Mae Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru yn falch o allu cyhoeddi canllaw ar ofalu am gasgliadau mewn modd cynaliadwy: rhestr syml a difyr o gamau y gall pob amgueddfa eu cymryd er mwyn gwella gofal a chynaliadwyedd eu chasgliadau!

Darllen Mwy
March 4, 2024

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog, Dawn Bowden yn LlC, mewn ymateb i lythyr y Ffederasiwn yn mynegi pryder ynghylch gostyngiadau yn y gyllideb ddiwylliant a goblygiadau posibl i amgueddfeydd lleol.

Darllen Mwy
February 13, 2024

Gwefan y Ffederasiwn – prosiect Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu tystiolaeth ar ddulliau’r sector diwylliant o fynd i’r afael â materion hinsawdd a byd natur.

Darllen Mwy
January 30, 2024

Gostyngiadau Cyllidebol Posibl sy’n Effeithio ar Amgueddfeydd Lleol

Yn dilyn adroddiadau am ostyngiadau yng nghyllideb Llywodraeth Cymru i lywodraeth leol, cyrff a noddir gan y llywodraeth megis Amgueddfa Cymru,

Darllen Mwy
Hydref 11, 2023

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru bron am 2pm ddydd Iau 2 Tachwedd 2023.

Rydym yn agor y cyfle i wneud cais am rolau Llywydd ac Is-lywydd y tu hwnt i’r Pwyllgor presennol er mwyn ehangu ein set sgiliau a’n gallu.

Darllen Mwy
Hydref 11, 2023

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ôl! Cynhelir yr ŵyl rhwng dydd Sadwrn 28 Hydref a dydd Sul 5 Tachwedd eleni,

Darllen Mwy

Digwyddiadau

No Events