Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog

March 4, 2024 |

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog, Dawn Bowden yn LlC, mewn ymateb i lythyr y Ffederasiwn yn mynegi pryder ynghylch gostyngiadau yn y gyllideb ddiwylliant a goblygiadau posibl i amgueddfeydd lleol.

Ateb gan y Gweinidog