Ein Haelodau

Abertawe

(3 Members)

Blaenau Gwent

(5 Members)

Bro Morgannwg

(2 Members)

Caerdydd

(6 Members)

Caerffili

(4 Members)

Casnewydd

(2 Members)

Castell-nedd Port Talbot

(2 Members)

Ceredigion

(4 Members)

Conwy

(5 Members)

Gwynedd

(10 Members)

Merthyr Tudful

(2 Members)

Pen-y-bont ar Ogwr

(1 Members)

Powys

(12 Members)

Rhondda Cynon Taf

(5 Members)

Sir Benfro

(8 Members)

Sir Ddinbych

(8 Members)

Sir Fynwy

(3 Members)

Sir Gâr

(3 Members)

Sir y Fflint

(3 Members)

Tor-faen

(2 Members)

Wrecsam

(1 Members)

Ynys Môn

(3 Members)

Dod yn Aelod

Mae buddion yn cynnwys:

 

  • Mynediad i grantiau a chyllid sydd ar gael i aelodau yn unig
  • Cefnogaeth ar arfer gorau ar gyfer casgliadau
  • Cefnogaeth rhwydwaith o weithwyr proffesiynol gydag ystod eang o brofiad
  • Ein YMag, cylchgrawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd
  • Archebu blaenoriaeth ar gyfer hyfforddiant a digwyddiadau