Cyflwyniad i safon Spectrum

April 25, 2024

When

April 25, 2024    
2:00 pm - 4:00 pm

Event Type

Yn addas ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r safon rheoli casgliadau Spectrum neu sydd angen tipyn o atgoffa, bydd y sesiwn ar-lein hon yn cynnig cyflwyniad i Spectrum 5.1. Bydd y sesiwn yn cynnwys:

 

– fformat gweithdrefn Spectrum 5.1, a chysyniadau allweddol yn Spectrum

– sut y gallwch gymhwyso’r safon o fewn eich sefydliad

– y gwahaniaeth, a’r berthynas rhwng polisïau, gweithdrefnau a chynlluniau

– cyflwyniad byr i bob un o’r gweithdrefnau sylfaenol ar gyfer Achredu, gyda chyfleoedd i ofyn cwestiynau trwy’r sesiwn.

25 Ebrill, 14.00-16.00 – https://collectionstrust.org.uk/uncategorized/cyflwyniad-i-safon-spectrum-2/

 

Cyflwynir y sesiwn hon gan Collections Trust, a ariennir gan yr Is-adran Diwylliant, Lywodraeth Cymru. Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn amgueddfeydd achrededig, neu’r rhai sy’n gweithio tuag at, yng Nghymru. Os oes gennych gwestiwn am y sesiwn, e-bostiwch events@collectionstrust.org.uk (sylwch, dim ond yn Saesneg y gallwn ymateb).