Canllaw i Ddechreuwyr ar Ofalu am ac Adnabod Casgliadau Tecstilau

March 22, 2024

When

March 22, 2024    
10:30 am - 1:00 pm

Event Type

Canllaw i Ddechreuwyr ar Ofalu am ac Adnabod Casgliadau Tecstilau

Dydd Gwener 22 Mawrth, 10:30 – 13:00

Mae’r weminar hon yn gyflwyniad i decstilau i’r rhai heb fawr o brofiad o weithio gyda thecstilau. Os nad oes llawer o wybodaeth flaenorol am ofalu am gasgliadau tecstilau gyda chi, bydd hyn yn sylfaen ar gyfer datblygu pellach. Bydd yn eich helpu chi i adnabod rhai ffeibrau naturiol, a gofalu am gasgliadau tecstilau, gan ddefnyddio technegau a phrosesau syml.

Byddwn yn darparu detholiad o samplau anhysbys o decstilau i chi drwy’r bost, er mwyn i chi ddysgu wrth yr hyfforddwyr, a rhannu eich meddyliau gyda’r cynrychiolwyr eraill yn ystod y weminar.

Byddwch yn derbyn cyflwyniad llawn ffeithiau i adnabod a gofalu am decstilau fel bod gennych becyn cymorth cynhwysfawr i’w archwilio ymhellach.

Sut i gadw lle:

Llenwch y ffurflen atodedig a’i anfon at Elizabeth.Bennett@gov.wales

Dyddiad cau i archebu erbyn: 5pm Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024

Llwyfan: Microsoft Teams

Hyfforddiant Llywodraeth Cymru – Datganiad o ddiddordeb: Hyfforddiant Casgliadau MDUK

Gyda chefnogaeth ariannol gan Art Fund for Museum Development, Llywodraeth Cymru