Rheolaidd

£20.00 ar gael ar danysgrifiad

Mae aelodaeth unigol reolaidd yn golygu y byddwch yn derbyn copi personol o YMAG, yn cael yr hawl i bleidleisio mewn Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, yn cael blaenoriaeth i archebu lle ar gyfer hyfforddiant & digwyddiadau, a gallu ymuno â Grŵp Trafod Jiscmail y Ffederasiwn.

Mae’r aelodaeth hon ar gyfer pobl na allant fwynhau ein buddion trwy sefydliad sy’n aelodau, megis myfyrwyr ac ymgynghorwyr.

Categori: