Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Hydref 11, 2023

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ôl! Cynhelir yr ŵyl rhwng dydd Sadwrn 28 Hydref a dydd Sul 5 Tachwedd eleni, gan gwmpasu wythnos hanner tymor.

Bydd rhywbeth at ddant pawb yn ystod yr ŵyl, gyda digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal mewn amgueddfeydd bach a mawr ledled y wlad. Beth am i chi ymweld â sawl un gan greu llwybr hanesyddol eich hun?

https://museums.wales/cy/